Thursday, 16 February 2012

ಮುಂಬಾಗಿಲಿಗೆ 'ರಂಗವಲ್ಲಿ' ಹೇಗೆ ಶೋಭೆಯೋ
ಮುಂಬಾಗಿಲಿಗೆ 'ಹಸಿರು ತೋರಣ' ಹೇಗೆ ಶೋಭೆಯೋ
ಹಾಗೆ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯ - ಚಂದ್ರರು ಶೋಭೆ
ಹಣೆಗೆ ಕುಂಕುಮ ಶೋಭೆ ; ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಮುತ್ತೈದೆ ತನ ಶೋಭೆ
ಹರೆಯದ ಹುಡುಗಿಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಶೋಭೆ
ಮಗುವಿನ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮುಗ್ದ ನಗು ಶೋಭೆ
ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಘಂಟಾ ನಾದ ಶೋಭೆ
ತುಂಬಿದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಶೋಭೆ