Wednesday, 27 July 2011

ಹೆಣ್ಣು

ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣು ಎಂದೇಕೆ ಜರಿಯುವಿರಿ ?ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯೆಯೆ ?
ಜನಿಸುವ ಮೊದಲು ಹೆಣ್ಣಿನ ಒಡಲು
ಜನಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಮಡಿಲು
ಗುರುವಾಗಿ ತಾಯಿ ಮೊದಲು
ವಿವಾಹದ ನಂತರ ಹೆಣ್ಣಿನ ತೊಲೋಳು
ವಯಸಾದ ನಂತರ ಹೆಣ್ಣಿನ ಹೆಗಲು
ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ನಿಮಗಿರೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಆಸರೆ
ಹೆಣ್ಣು ಹೆಣ್ಣು ಎಂದೇಕೆ ಜರಿಯುವಿರೆ
ಹೆಣ್ಣು ಮಾಯೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲವೇ ?
 

No comments:

Post a Comment