Friday, 23 September 2011

ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಹೋಗುವವರೇ ಮರೆಯದಿರಿ ನಮ್ಮನೆಂದೆಂದು, 
ತಿಳಿಯದಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಋಣ ತೀರಿತೆಂದೂ 
ಗುರು-ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಭಂದವು ಎಂದು ಎಂದೆಂದೂ, 
ಬಿಡಿಸಿಲಾರದಂಥ ಗಂಟು ಎಂದು ಎಂದೆಂದೂ : :

ಬೆಳೆಯುವ ಪೈರು ಮೊಳಕೆಯಲಿ ಎಂಬಂತೆ 
ನೀವೆಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಸತ್ಪ್ರಜೆಯಂತೆ ;
ಶ್ರದ್ದೆಯಿಂದ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ವಿದ್ಯೆ ಗಳಿಸಿರಿ 
ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯಕೆ ಬುನಾದಿ ಹಾಕಿರಿ : :

ಹೋಗುವವರೇ ಮರೆಯದಿರಿ ನಮ್ಮನೆಂದೆಂದು, 
ತಿಳಿಯದಿರಿ ನಿಮ್ಮ ಋಣ ತೀರಿತೆಂದೂ 
ಗುರು-ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಭಂದವು ಎಂದು ಎಂದೆಂದೂ, 
ಬಿಡಿಸಿಲಾರದಂಥ ಗಂಟು ಎಂದು ಎಂದೆಂದೂ : :

( ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ೧೦ನೆ ತರಗತಿ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಳಿಗಾಗಿ ನಾನು ರಚಿಸಿ ಹಾಡಿದ್ದು )
 2 comments:

  1. This is really an inspiring poem. Every teacher goes through this farewell pain, his disciples depart from him. But, he never departs mentally.
    You have good poetic skills.
    Pl. Visit my blog.

    ReplyDelete