Tuesday, 26 July 2011

ಚಪಲ

 ಕುರುಡನಿಗೆ ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ  ಚಪಲ
 ಕುಂಟನಿಗೆ ಕುಳಿತಲ್ಲೇ ಇಡೀ ಭೂ ಮಂಡಲವನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಬರುವ ಚಪಲ
 ಕಿವುಡನಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಆಲಿಸಿ ನಲಿಯುವ ಚಪಲ
 ಮೂಗನಿಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸುವ ಚಪಲ
 ಇವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಹೇ ದೇವ ಇದೇನು ನಿನ್ನ ಲೀಲಾ ?

No comments:

Post a Comment